Trefwoord: Ondernemingsovereenkomst

Bemiddelingsadvies BC M I 12.023 (sector: energie)
De OR verzoekt de Bedrijfscommissie Markt I te bemiddelen in een tussen de OR en (de directie en de grootaandeelhouder van) de onderneming gerezen geschil over de invulling en nakoming van een tussen genoemde partijen gesloten convenant. De OR is bevreesd voor (mogelijke) belangenverstrengeling bij de nieuwe directeur van de organisatie die tevens directeur is bij haar grootaandeelhouder en meent dat de benoeming van deze nieuwe directeur in strijd is met hetgeen tussen partijen in het convenant daarover is opgenomen. Verweerder ziet geen goede gronden voor de bezwaren die de OR aanvoert tegen de benoeming van de nieuwe bestuurder van de onderneming.

Bemiddelingsadvies BC M II 10.015 (sector: welzijn) 
Het meningsverschil speelt zich af in een organisatie die zich bezighoudt met de zorg voor ‘probleemjongeren’. Elke medewerker krijgt een aantal zaken toebedeeld (onder toezicht gestelde jongeren). In 2009 hebben de bestuurder en ondernemingsraad een norm vastgesteld voor het aantal zaken per fulltime medewerker.

powered by sitecore