Trefwoord: Opleidingsplan

Bemiddelingsadvies BC M II 11.011 (sector: zorg) 
De kwestie betreft de vragen bij welk medezeggenschapsorgaan van de organisatie het instemmingsrecht ligt, de COR of de OR, en of het opleidingsplan onder de werking van art. 27, lid 1, sub f WOR valt. 

powered by sitecore