Trefwoord: Passeren OR

Bemiddelingsverzoek BC Markt II 18.004 (zorg) 
De OR die al jaren conflicten heeft met diverse bestuurders, voelt zich continu gepasseerd bij diverse instemmings- en adviesplichtige voorgenomen besluiten en voor wat betreft het recht op informatie. Daarnaast vindt de OR dat hij frequent niet in staat wordt gesteld om de medezeggenschap volgens de WOR uit te oefenen.

Bemiddelingsverzoek BC Markt II 16.001 (sector: zorg) 
Partijen verschillen van mening over de vraag of, en zo ja in welke gevallen, de OR instemmingsrecht heeft bij een werktijdenwijziging/wijziging roosterindeling. Voorgelegd zijn twee gevallen waarover partijen van mening verschillen. De OR meent voor beide gevallen om instemming te moeten worden gevraagd. Daarbij speelt dat de OR vindt dat de bestuurder onvoldoende rekening houdt met de sociale aspecten die roosterwijzigingen voor medewerkers hebben en wil daarom gebruik kunnen maken van het instemmingsrecht om in voorkomende gevallen sterker te staan in de discussie met de bestuurder. De bestuurder meent dat er geen sprake is van een algemene regeling die wijzigt en dat dus de OR geen instemmingsrecht toekomt.

Bemiddelingsverzoek BC Markt I 15.002 (sector: chemische industrie) 
De pesoneelsvertegenwoordiging (PVT) verzoekt te bemiddelen in het conflict dat is gerezen met de bestuurder over de keuzes die de organisatie heeft gemaakt bij de invoering van de werkkostenregeling (WKR). Naar de mening van de PVT beschikt zij over onvoldoende informatie in deze. De PVT heeft een duidelijke wens om in de WKR ook de vergoeding van de vakbondscontributie op te laten nemen. De vakbondscontributie werd voorheen ook altijd vergoed. Op dat punt volgde de ondernemer volgens de PVT de CAO. De bestuurder stelt zich inhoudelijk op standpunt dat zij aan haar verplichtingen (waaronder haar informatieplicht) op grond van de WOR heeft voldaan, dat haar beleid ten aanzien van de betreffende CAO duidelijk is en dat de kwestie na zo’n lange tijd tot een afronding moet komen. 

Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.007 (sector: transport, (openbaar) personenvervoer)
Onderneming X, die in Nederland openbaar busvervoer verricht, heeft met dochteronderneming Y ingeschreven op een concessie voor openbaar vervoer en niet met dochteronderneming Z, terwijl Z de betreffende concessie op dat moment exploiteerde.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.010 (sector: welzijn) 
Communicatie en onderlinge relatie tussen OR en bestuurder.

 

 

powered by sitecore