Trefwoord: Personeelsregeling

Bemiddelingsverzoek BC Markt II 17.001 (sector: welzijnssector)
In de van toepassing zijnde CAO is bepaald dat door de ondernemer voor verschillende onderwerpen regelingen moeten worden gemaakt, die de instemming van de OR behoeven. Een van deze onderwerpen is de tegemoetkoming in de kosten van woon-werk verkeer. Binnen de onderneming is thans op dit onderwerp niets geregeld, maar zijn wel met enkele medewerkers individuele afspraken getroffen. Deze afspraken verschillen onderling van elkaar. Zowel de ondernemer (verzoeker) als de OR zijn van oordeel dat het goed is dat er een uniforme regeling komt. De OR kan echter niet instemmen met de door verzoeker voorgelegde concept regeling, omdat deze regeling geen recht doet aan de – naar de mening van de OR – op basis van de individuele afspraken verworven rechten van de medewerkers, die er als gevolg van deze regeling op achteruit zouden gaan.

Bemiddelingverzoek BC MI 15.002 (sector: chemische industrie) 
De pesoneelsvertegenwoordiging (PVT) verzoekt te bemiddelen in het conflict dat is gerezen met de bestuurder over de keuzes die de organisatie heeft gemaakt bij de invoering van de werkkostenregeling (WKR). Naar de mening van de PVT beschikt zij over onvoldoende informatie in deze. De PVT heeft een duidelijke wens om in de WKR ook de vergoeding van de vakbondscontributie op te laten nemen. De vakbondscontributie werd voorheen ook altijd vergoed. Op dat punt volgde de ondernemer volgens de PVT de CAO. De bestuurder stelt zich inhoudelijk op standpunt dat zij aan haar verplichtingen (waaronder haar informatieplicht) op grond van de WOR heeft voldaan, dat haar beleid ten aanzien van de betreffende CAO duidelijk is en dat de kwestie na zo’n lange tijd tot een afronding moet komen.

Bemiddelingsadvies BC M I 11.010 (sector: industrie)
De bestuurder wil een wijziging van arbeidsvoorwaarden invoeren middels twee regelingen, een wijziging van de winstuitkeringsregeling en een optionele individuele regeling betreffende winstdeling die gekoppeld wordt aan een uitbreiding van een 38-urige naar een 40-urige werkweek (Profit Share Regeling).

Bemiddelingsadvies BC M I 11.009 (sector: dienstverlening)
Het geschil betreft de uitleg van een tussen de OR en de bestuurder overeengekomen regeling met betrekking tot compensatie van inkomensachteruitgang, in verband met een wijziging van de werktijdenregeling, die eerder ter instemming is voorgelegd aan de OR.

powered by sitecore