Trefwoord: Pilot

Bemiddelingsadvies BC M II 12.004 (sector: zorg)
Bestuurder stelt voor om in afwijking van de cao VVT een pauzeregeling te hanteren, waarbij medewerkers op de werkplek pauzeren en de pauzetijd als werktijd wordt aangemerkt.
Het betreft een onderneming in de intramurale verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg. In één van de thuiszorglocaties is een aantal kleinschalige wooneenheden voor mensen met dementie gehuisvest.

Bemiddelingsadvies BC M I 11.033 (sector: personenvervoer)
De bestuurder wil een pilot uitvoeren om de dienstverlening en begeleiding op het gebied van re-integratie en ziekteverzuimbeleid door een nieuwe arbodienstverlener uit te proberen. Bestuurder verzoekt de COR om instemming. De COR verleent geen instemming, omdat hij vindt dat hij over meer informatie dient te beschikken, wil de COR tot een inhoudelijke beoordeling in staat zijn. Volgens bestuurder is de weigering van de COR onredelijk.

Bemiddelingsadvies BC M I 11.024 (sector: personenvervoer) 
Is het (voorgenomen) besluit tot het doen uitvoeren van een pilot door een nieuwe arbodienstverlener binnen twee vestigingen van het bedrijf een instemmingsplichtig besluit?

 

powered by sitecore