Trefwoord: Procedurele termijnen

Bemiddelingverzoek BC MI 15.003 (sector: transport) 
Verzoeker, een werknemer die in het verleden OR-lid is geweest en zich bij de laatste verkiezingen kandidaat heeft gesteld, heeft enkele bezwaren jegens de OR. Deze richten zich enerzijds op (de bezwaartermijn uit de bezwaarbepaling van) het reglement en het verloop van de OR-verkiezingen (aanpassing reglement tijdens procedure, tijdsbestek en zetelverdeling). Het is voor de OR niet duidelijk wat verzoeker beoogt te bereiken met het bemiddelingsverzoek. De OR meent transparant en zorgvuldig te hebben gehandeld en dat het reglement aan de vereisten voldoet. De OR meent dat de inhoud van het reglement en de indeling in kiesgroepen verantwoordelijkheden betreffen van de OR.

Bemiddelingsadvies BC M II 11.024 (sector: onderwijs) 
De verkiezingscommissie van de OR weigert een kandidaatstelling. Verzoeker wenst zich via de zogenoemde vrije lijst verkiesbaar te stellen voor een vacature in de OR. De (verkiezingscommissie van de) OR is van mening dat hij onvoldoende geldige handtekeningen aangeleverd heeft, zijn kandidaatstelling is daarom niet geaccepteerd.

Bemiddelingsadvies BC M II 11.013 (sector: welzijn) 
Het geschil betreft een adviesplichtig besluit waarbij het advies van de OR niet is afgewacht.

powered by sitecore