Trefwoord: Schriftelijke behandeling

Bemiddelingsadvies BC M I 17.003 (sector: zorg)
Het geschil heeft betrekking op het adviesrecht bij de benoeming van een bestuurder. De RvT heeft bij besluit een nieuwe bestuurder benoemd. De OR geeft aan met betrekking tot deze benoeming niet formeel om advies te zijn gevraagd, terwijl dat conform het bepaalde in artikel 30 van de WOR wel had moeten gebeuren. De RvT geeft aan te goeder trouw te hebben gehandeld door in de selectieprocedure leden van de OR te betrekken. Daarbij geeft de RvT aan dat leden van de OR zitting hebben gehad in de adviescommissie en dat – bij email van de voorzitter van de OR – de OR daarmee heeft afgezien van het formele adviesrecht op grond van artikel 30 van de WOR.

Bemiddelingsadvies BC M I 11.022 (sector: taxivervoer)
Het geschil speelt zich af tussen een vakbond en een aantal werknemers van een taxibedrijf, die stellen dat de werkgever verplicht is een OR in te stellen en weigert hieraan mee te werken.

Bemiddelingsadvies BC M I 11.019 (sector: (internationaal) transport) 
De OR en de bestuurder verschillen van mening of een protocol, waarin geregeld is dat 65-jarige werknemers nog twee maal een contract voor bepaalde tijd voor de duur van maximaal twee jaar kan worden aangeboden, instemmingsplichtig is of niet.

Bemiddelingsadvies BC M II 11.012 (sector: zorg) 
De kwestie betreft het uitnodigen van de Raad van Toezicht door de OR voor een overlegvergadering ter behandeling van een adviesaanvraag in de zin van art. 25 WOR.


 

powered by sitecore