Trefwoord: Sociaal plan

Bemiddelingsadvies BC M II 12.005 (sector: welzijn)
De bestuurder heeft in het kader van een reorganisatie eenzijdig een sociaal plan vastgesteld voor de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2013, nadat de onderhandelingen hierover met de vakbonden waren vastgelopen. De OR is pas achteraf over het vastgestelde plan geïnformeerd. Het geschil ging aanvankelijk over de vraag of de OR instemmingsrecht toekwam. Maar gedurende de bemiddeling wijzigde dit in een beroep door de OR op het adviesrecht. De OR stelde daarbij dat de bestuurder het sociaal plan niet als onderdeel van
de adviesaanvraag over de reorganisatie had bijgevoegd en dat hij daardoor geen advies meer heeft kunnen uitbrengen over het sociaal plan en hier geen wezenlijke invloed op heeft kunnen uitoefenen.

Bemiddelingsadvies BC M I 11.019 (sector: cultuur) 
Bestuurder komt het met de OR afgesproken sociaal plan niet na. De OR verzoekt de bedrijfscommissie Markt II om bemiddeling. De commissie acht zich onbevoegd.

powered by sitecore