Trefwoord: Tegemoetkoming (kleding)kosten

Bemiddelingsadvies BC MII 13.022 (sector: zorg)
Het geschil gaat over het binnen de zorginstelling te voeren kledingbeleid. De OR is van mening dat hem instemmingsrecht toekomt met betrekking tot de (wijziging van de) Richtlijn Burgerkleding en hem is ook om instemming gevraagd, echter uiteindelijk is de richtlijn ingevoerd zonder dat de instemming van de OR is ver­kregen.

 

powered by sitecore