Trefwoord: Vakantieregeling

Bemiddelingsverzoek BC Markt II 18.003 (sector: Onderwijs)
K
ern van het geschil is een tussen OR en bestuurder overeengekomen vakantieregeling die laatstgenoemde wil wijzigen om beter aan te sluiten bij de huidige ontwikkelingen binnen de sector onderwijs en de geldende cao. De OR stemt daar echter niet mee in. Ter zitting blijkt dat het gevoerde beleid ten aanzien van het opnemen van vakantiedagen niet volledig duidelijk is. 

 

powered by sitecore