Trefwoord: Verlenging zittingstermijn

Bemiddelingverzoek BC MII 15.001 (sector: zorg) 
Een betrokken vakbond heeft bezwaar tegen de keuze van de OR van een zorginstelling om geen verkiezing uit te schrijven. De beoogde verlenging van de OR-zittingstermijn met (maximaal) 18 maanden, die wordt ingegeven door de aankomende samenwerking met een andere zorginstelling, acht de vakbond geen redelijke en/of bepaalbare periode. De OR is van mening dat er voldoende reden is tot uitstel van de OR-verkiezing.

Bemiddelingsadvies BC MI 11.021 (sector: drinkwatervoorziening) 
De Centrale OR (COR) heeft de medewerkers van de onderneming verzocht in te stemmen met een verlenging van de zittingstermijn van de COR omdat er op het moment een reorganisatie gaande was. Verzoeker, een werknemer, is het niet eens met de verlenging omdat hij zich zorgen maakt over de toekomst van de medezeggenschap binnen het bedrijf.

 

powered by sitecore