Trefwoord: (extra toegekende) verlofdagen

Bemiddelingsadvies BC M I 12.018 (sector: dienstverlening)
De OR legt drie zaken voor:
1) Het besluit van de bestuurder om een aantal vrije dagen te laten vervallen, zonder instemming te vragen.
2) Verschil van mening over de benaming van de 13e maand.
3) Bestuurder komt de verplichtingen op grond van de WOR bij verandering van onder meer de arbeidsvoorwaarden niet na.
Bestuurder brengt naar aanleiding van het verzoek van de OR zelf twee andere punten in: de pensioenregeling en de tegemoetkoming in de ziektekosten.

Bemiddelingsadvies BC M II 10.005 (sector: welzijn) 
Het gaat in deze kwestie om drie extra verlofdagen - waarvan twee met Carnaval - boven de vrije dagen
o.g.v. de cao. Deze drie dagen worden jaarlijks in overleg met de OR toegekend. Bestuurder wil deze dagen als buitengewoon verlof laten vervallen. De OR is het hier niet mee eens.

powered by sitecore