Trefwoord: Vervangende toestemming

Bemiddelingsadvies BC MI 13.010 (sector: dienstverlening)
Het voorgenomen besluit van de bestuurder tot het verwijderen van de automatische prijscompensatie uit het arbeidsvoorwaardenreglement (hierna: avr) valt te kwalificeren als het wijzigen of het intrekken van een belonings- of een functiewaarderingssysteem. Naar de mening van de bestuurder is de beslissing van de OR om geen instemming te verlenen onredelijk. Het voorgenomen besluit wordt naar de mening van de bestuurder gevergd door zwaarwegende bedrijfseconomische en bedrijfssociale redenen. 

De OR stemt niet in met de nieuwe werktijdregelingen, welke jaarlijks i.v.m. de nieuwe dienstregeling dienen te worden ingevoerd. De OR stelt met name te weinig informatie te hebben. Bestuurder laat de dienstregelingen toch invoeren.
powered by sitecore