Trefwoord: Werktijdenregeling

Bemiddelingverzoek BC MI 15.007 (sector: veehouderij) 
De bestuurder, een ondernemer in de veehouderij, wil de werktijden aanpassen, met als gevolg dat de medewerkers minder ADV-uren opbouwen. Partijen vragen de bedrijfscommissie een uitspraak te doen over de vraag of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) in deze kwestie wel of niet instemmingsrecht heeft. De geldende CAO biedt ruimte aan een bedrijf om werktijden vast te stellen die afwijken van de CAO. Dat is in het verleden ook gebeurd. Afgesproken is toen dat de werktijd 37,5 uur per week zouden bedragen. Ervan uitgaande dat het werk aanvangt om 7.30 uur en er 50 minuten pauze is, betekent dit dat het werk van medewerkers dagelijks om 15.50 uur zou moeten eindigen. Omdat de werkgever dat destijds onwenselijk vond is toen de afspraak gemaakt dat de medewerkers tot 16.10 uur werken en dat de aldus extra op te bouwen tijd (20 minuten) dient te worden beschouwd als ADV-uren, die twee of drie wekelijks kunnen worden opgenomen. Thans wil de werkgever de werktijden laten eindigen om 16.00 uur, waardoor de opbouw van ADV-uren wordt gehalveerd. De PVT stelt zich op het standpunt instemmingsrecht te hebben. Partijen vragen in deze kwestie geen bemiddeling maar een oordeel van de bedrijfscommissie.

Bemiddelingsadvies BC M I 11.032 (sector: personenvervoer)
De OR stemt niet in met de nieuwe werktijdregelingen, welke jaarlijks i.v.m. de nieuwe dienstregeling dienen te worden ingevoerd. De OR stelt met name te weinig informatie te hebben. Bestuurder laat de dienstregelingen toch invoeren.

Bemiddelingsadvies BC M I 11.009 (sector: dienstverlening)
Het geschil betreft de uitleg van een tussen de OR en de bestuurder overeengekomen regeling met betrekking tot compensatie van inkomensachteruitgang, in verband met een wijziging van de werktijdenregeling, die eerder ter instemming is voorgelegd aan de OR.

powered by sitecore