Trefwoord: Winstdelingsregeling

Bemiddelingsadvies BC M I 12.010 (sector: dienstverlening)
De OR stelt dat het besluit van de bestuurder om over te gaan tot wijziging van de all-share regeling (bonusregeling) instemmingsplichtig is in de zin van artikel 27, lid 1, sub a van de WOR (winstdelingsregeling). De bestuurder heeft die instemming gevraagd noch gekregen. De OR heeft zich op de nietigheid van het besluit beroepen. De bestuurder is van mening dat het genomen besluit valt binnen de mogelijkheden van de regeling en niet instemmingsplichtig is.
powered by sitecore