Bemiddelingsverzoek - dien hier uw verzoek in

Wilt u een bemiddelingsverzoek bij één van de Bedrijfscommissies indienen? Dan kan dat hier door invulling van onderstaand formulier.
Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in.
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer 070 349 95 61.

Gegevens indiener(s)
*
*
*
Adresgegevens
*
*
*
*
*

Indien van toepassing naam en adresgegevens van gemachtigde

Welke bedrijfscommissie is voor uw sector bevoegd?
*
Gegevens wederpartij
*
*
*
*
*
*

Eventueel naam en adres van gemachtigde van de wederpartij

Gegevens bemiddelingsverzoek

Het verzoek dient zo volledig mogelijk te zijn bestaande uit een duidelijke schets van het probleem / geschil (liefst in chronologische volgorde) en een duidelijke uiteenzetting van de standpunten van (verzoekende) partij(en). U kunt het verzoek ook via een (apart) document uploaden via het onderstaande.

(maximaal 1000 tekens)
*
Uploaden documenten

Het betreft documenten die relevant kunnen zijn voor uw bemiddelingsverzoek en/of voor de behandeling daarvan.

Wenst u meer dan 3 bestanden te uploaden dan kunt u uw verzoek (inclusief alle bijlagen) ook per mail indienen via onderstaand emailadres.

Vragen/opmerkingen
powered by sitecore