Privacy en de bemiddeling door de Bedrijfscommissie

Bemiddeling door de Bedrijfscommissie vindt plaats op basis van vertrouwelijkheid. Daarom is de inhoud van het advies niet openbaar, en dat geldt ook voor het ‘verslag van bevindingen’.

Wel maakt de Bedrijfscommissie een geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies. De samenvatting wordt opgenomen in de databank met bemiddelingsadviezen, om zo inzage te verlenen in de variatie aan onderwerpen waarin bemiddeling wordt verzocht en de aard van de verstrekte adviezen.

Wat kost bemiddeling door de Bedrijfscommissie?

Bemiddeling door de bedrijfscommissies Markt I en Markt II is kosteloos.

powered by sitecore