Wie kan een verzoek indienen?

Eigenlijk kan iedereen die bij een conflict over medezeggenschap betrokken is, om bemiddeling vragen. In de praktijk zijn het vaak de ondernemingsraad of de ondernemer/ de bestuurder die zich tot de Bedrijfscommissie wenden.

Maar ook een individuele werknemer, die bijvoorbeeld een geschil heeft met zijn ondernemer over de instelling van een ondernemingsraad, of een vakbond  kunnen de Bedrijfscommissie inschakelen.

Soms dienen partijen een bemiddelingsverzoek gezamenlijk in, maar een partij kan dit ook afzonderlijk doen. Vanzelfsprekend is bemiddeling alleen mogelijk als alle betrokken partijen daar open voor staan.

Bemiddelingsverzoek indienen?

Dien hier uw bemiddelingsverzoek in

 

 

powered by sitecore