Op welke wijze kan een bemiddelingsverzoek worden ingediend bij een bedrijfscommissie en hoeveel tijd neemt de behandeling gemiddeld in beslag?

Het indienen van een verzoek om bemiddeling bij geschillen op het gebied van medezeggenschap is relatief eenvoudig en vereist weinig voorschriften. Een verzoek om bemiddeling behoort in ieder geval schriftelijk te worden ingediend en bevat (zoveel als mogelijk) de volgende punten:  

  • een (nadere) omschrijving van de partijen; 
  • een heldere beschrijving van het tussen partijen bestaande geschil; 
  • hetgeen de verzoekende partij beoogt te bereiken; en 
  • het (de) wetsartikel(en) waarop de verzoekende partij zich meent te kunnen beroepen.

Het is afhankelijk van de omstandigheden hoelang de behandelingstermijn van een bemiddelingsverzoek duurt. De gemiddelde behandelingstermijn van een bemiddelingsverzoek (waarbinnen ook een zitting valt) is ruim twee maanden. Er kan echter bij partijen ook behoefte bestaan aan een ‘verkorte’ behandeling. In overleg met het secretariaat van de bedrijfscommissies kan hierom worden verzocht. Omgekeerd komt het daarnaast ook voor dat partijen tijdens het bemiddelingstraject (opnieuw) met elkaar in gesprek komen over een (mogelijke) oplossing, waardoor het traject (tijdelijk) wordt opgeschort.

De procedure van de behandeling van een bemiddelingsverzoek is opgenomen in de SER-Verordening op de bedrijfscommissies. De bedrijfscommissies Markt I en Markt II hebben ieder een Scholingskamer ingesteld, voor de beantwoording van vragen en behandeling van geschillen over scholing en vorming van OR-leden. Hiervoor geldt een afzonderlijke, verkorte procedure, tevens opgenomen in de genoemde verordening.

Voor het indienen van een bemiddelingsverzoek kan gebruik worden gemaakt van een formulier op de website.

powered by sitecore