Welke bedrijfscommissie is bevoegd?

De bevoegdheden van de bedrijfscommissies strekken zich uit tot bepaalde sectoren van het bedrijfsleven. In de regel kan aan de hand van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming en de instellingsbesluiten van de bedrijfcommissies vastgesteld worden welke bedrijfscommissie bevoegd is. Daarnaast behoort de naam van de bevoegde bedrijfscommissie in het reglement van de ondernemingsraad opgenomen te zijn bij de begripsbepalingen. Klik op onderstaande links om vast te kunnen stellen onder welke bedrijfscommissie uw onderneming valt.  

Biedt dit geen uitkomst, dan kan bij het secretariaat van beide bedrijfscommissies navraag worden gedaan. 

powered by sitecore