Kan voor afzonderlijke ondernemingen tezamen één OR worden ingesteld ?

Voor twee of meer ondernemingen die

  • door één ondernemer in stand worden gehouden
  • en waarin tezamen in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn,

kan een gemeenschappelijke OR ingesteld worden.
Voorwaarde: dit is bevorderlijk voor een goede toepassing van de WOR in de betrokken ondernemingen.

Ook voor twee of meer ondernemingen waarin

  • tezamen in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn
  • en die in stand worden gehouden door in een groep verbonden ondernemers, kan een gemeenschappelijke OR ingesteld worden (zie artikel 3 WOR).

powered by sitecore