Wie tellen er mee voor het criterium "in de onderneming werkzame personen"?

Met “in de onderneming werkzame personen” worden, kort samengevat, bedoeld (zie artikelen 1 en 6 WOR):

  • de werknemers dan wel ambtenaren die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst respectievelijk publiekrechtelijke aanstelling. Hierbij maakt het niet uit of de arbeidsovereenkomst/aanstelling voor bepaalde of onbepaalde tijd is en ook niet of het dienstverband parttime of fulltime is. 
  • de uitzendkrachten die ten minste 24 maanden werkzaam zijn bij de inlener. Deze uitzendkrachten tellen bij de inlener mee als “in de onderneming werkzame personen”. 
  • de uitzendkrachten, werknemers dan wel ambtenaren die elders dan in de eigen onderneming zijn tewerkgesteld. Deze uitzendkrachten en gedetacheerden tellen bij de uitlener mee als “in de onderneming werkzame personen”. 
  • de groep “in de onderneming werkzame personen” kan nog verder worden uitgebreid op door middel van een afspraak tussen ondernemer en ondernemingsraad (groepsgewijze uitbreiding).

powered by sitecore