Verslag van werkzaamheden 2015

Via deze pagina’s brengen de bedrijfscommissies Markt I en Markt II verslag uit van hun werkzaamheden in 2015. De bedrijfscommissies ontvingen verzoeken tot bemiddeling vanuit commerciële ondernemingen (Markt I) en vanuit de sectoren zorg en welzijn, alsmede vanuit de overige sectoren op het gebied van sociale, culturele en maatschappelijke voorzieningen en belangen (Markt II). Verzoeken die niet tot een bemiddelingszitting leidden, konden in de meeste gevallen worden afgehandeld door een advies vanuit het secretariaat... Lees verder

Joost van Herpen (Voorzitter Bedrijfscommissie Markt I)

Ik weet zeker dat het werk van de bedrijfscommissie van groot belang is binnen het veld van medezeggenschap. Het oplossen van een geschil door er sámen uit te komen is altijd de beste oplossing. Ik zou het erg jammer vinden als geschillen vaker direct aan de rechter worden voorgelegd... Lees verder
Joost van Herpen

Henriette Walma van der Molen (Voorzitter Bedrijfscommissie Markt II)

De bemiddelingsprocedure van de bedrijfscommissie kan een waardevol middel zijn bij het oplossen van geschillen. Het feit dat werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers, die vaak goed bekend zijn met de sector waarin het geschil zich afspeelt, deel uitmaken van de commissie, is bijzonder behulpzaam... Lees verder
Henriette Walma van der Molen
Logo Markt I 

Bedrijfscommissie
Markt I

In het verslagjaar heeft de Bedrijfscommissie Markt I negen verzoeken om bemiddeling ontvangen. Lees verder

Kwaliteitsverbetering - gegevens noteren 

Kwaliteitsverbetering werkzaamheden

De bedrijfscommissies houden hun werkwijze periodiek tegen het licht. Lees verder

Logo Markt II 

Bedrijfscommissie
Markt II
 

In het verslagjaar heeft de Bedrijfscommissie Markt II zeven verzoeken om bemiddeling ontvangen. Lees verder

Aantal mensen aan tafel 

Vraagbaak

De bedrijfscommissies bieden op de website de mogelijkheid om vragen te stellen over medezeggenschap, de uitvoering en toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en over de werkwijze van de bedrijfscommissies. In 2015 ontvingen de bedrijfscommissies 198 vragen. Lees verder

Typen 

Registratie

Bedrijfscommissies zijn door de wetgever aangewezen om enkele registratietaken uit te voeren. In het verslagjaar werden 27 ondernemingsovereenkomsten en 5 vrijwillige ondernemingsraden geregistreerd. Lees verder

powered by sitecore