Vraagbaak

De bedrijfscommissies bieden op de website de mogelijkheid om vragen te stellen over medezeggenschap, de uitvoering en toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en over de werkwijze van de bedrijfscommissies. In 2015 ontvingen de bedrijfscommissies 198 vragen.

Deze vragen, die door het secretariaat van de SER respectievelijk de bedrijfscommissies worden beantwoord, gingen bijvoorbeeld over het opstellen van het reglement, verkiezingen voor een OR of personeelsvertegenwoordiging, het instellen van een OR, het advies- of instemmingsrecht, alsmede over uitleg van diverse begrippen en bepalingen uit de WOR.

Aantal mensen aan tafel

Voorbeelden van in 2015 aan de Vraagbaak voorgelegde vragen over medezeggenschap

powered by sitecore