Spreekt de OR met één mond?

Wanneer wordt een voorstel van een individueel lid van de ondernemingsraad aan de bestuurder voorgelegd?

Overleg hebben

Antwoord

Hoewel een ondernemingsraad uit meerdere personen (en derhalve meerdere meningen en visies) bestaat, is hij een gezamenlijk orgaan. De ondernemingsraad heeft dus 1 ‘stem’. Het komt voor dat de ondernemingsraad zich in een overleg laat vertegenwoordigen door de voorzitter en de secretaris. Dat kan bijvoorbeeld zijn in OR-platforms, in (informeel) overleg met de directie, of zelfs in CAO-overleg. Het is van belang dat zij dan duidelijk maken dat zij in zulke gevallen de hele ondernemingsraad vertegenwoordigen. In alle gevallen is het verstandig dat er wordt teruggekoppeld zodat de hele ondernemingsraad weet waar zijn vertegenwoordigers mee bezig zijn.
Het is niet verstandig dat één lid van de ondernemingsraad op eigen houtje handelt, al dan niet ‘namens’ de ondernemingsraad, zonder dat de overige leden ergens van af weten. 

Voor alle bij de medezeggenschap betrokkenen moet duidelijk zijn dat de ondernemingsraad (gezamenlijk) de belangen van zijn achterban en van het bedrijf als geheel vertegenwoordigt.

powered by sitecore