Jaarverslag Bedrijfscommissies 2016

Via deze webpagina’s brengen de Bedrijfscommissies Markt I en Markt II gezamenlijk verslag uit van hun werkzaamheden in 2016. De bedrijfscommissies zijn door de Sociaal-Economische Raad (SER) ingesteld en hebben als belangrijkste taak het bemiddelen bij conflicten rondom medezeggenschap. Daarnaast geven de bedrijfscommissies voorlichting over medezeggenschap, onder meer via een (online) vraagbaak. Bedrijfscommissie Markt I is ingesteld voor ondernemingen in de commerciële sectoren. Bedrijfscommissie Markt II is ingesteld voor ondernemingen in de sectoren zorg en welzijn, alsmede de sectoren op het gebied van sociale, culturele en maatschappelijke voorzieningen.

Klik op onderstaande buttons om de hoofdstukken van het jaarverslag te bekijken.

 
Kwaliteitsverbetering   Naamsbekendheid   Enquête omgaan met conflicten
 
Registratie Bedrijfscommissie Markt 1 Bedrijfscommissie Markt 2 Vraagbaak
       
powered by sitecore