Vraagbaak

Via de website kan men vragen stellen aan de bedrijfscommissies over medezeggenschap, de uitvoering en toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en over de werkwijze van de bedrijfscommissies. In 2016 ontvingen de bedrijfscommissies 282 vragen.

Deze vragen, die door het secretariaat van de bedrijfscommissies worden beantwoord, gingen onder meer over het opstellen van het reglement, verkiezingen voor een OR of personeelsvertegenwoordiging, het instellen van een OR, het advies- of instemmingsrecht, alsmede over uitleg van diverse begrippen en bepalingen uit de WOR.

Voorbeelden van in 2016 aan de Vraagbaak voorgelegde vragen over medezeggenschap en de daarbij gegeven antwoorden:

powered by sitecore