Hoe kan het draagvlak van kandidaat-OR-leden worden getoetst?

Hoe kan de verkiezingscommissie het draagvlak toetsen van kandidaten die zich via een vrije lijst verkiesbaar stellen?

In 2013 is het vereiste van ondersteunende handtekeningen voor het indienen van een vrije lijst uit de WOR geschrapt. Deze vorm van draagvlaktoets voor ongeorganiseerde werknemers geldt dus niet meer. Dat neemt niet weg dat het van belang is dat kandidaat OR-leden zich verzekeren van draagvlak. Dat is zeker van belang wanneer er geen verkiezingen nodig zijn, bijvoorbeeld omdat er precies voldoende kandidaten zijn voor de OR. De publicatie In de ondernemingsraad? Organiseer je draagvlak! van de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER bevat nuttige tips om draagvlak te organiseren.


Meer voorbeeldvragen


powered by sitecore