Mag een PVT externe personen uitnodigen voor een overlegvergadering?

Heeft de personeelsvertegenwoordiging (PVT) het recht om – wanneer de bestuurder de PVT bijeenroept voor een vergadering – een advocaat of een collega die geen PVT-lid is uit te nodigen voor het overleg met de bestuurder?

In de WOR is dit niet geregeld voor de PVT. Er is dus geen afdwingbaar recht. Wel is het mogelijk een advocaat of een collega mee te nemen wanneer dat vooraf met de bestuurder is besproken en deze daarmee akkoord is gegaan. Ook is het mogelijk afspraken hierover te maken in een schriftelijke ondernemingsovereenkomst (artikel 32 WOR).

Wel is in de WOR geregeld dat een PVT een deskundige kan raadplegen. Hiervoor is vooraf toestemming van de bestuurder nodig, behalve wanneer de deskundige geen kosten in rekening brengt (zie artikel 35c WOR).


Meer voorbeeldvragen


powered by sitecore