Mag een overlegvergadering via Skype plaatsvinden?

Onze nieuwe bestuurder stelt voor om per Skype aan de overlegvergaderingen deel te nemen of om een andere - voor de OR qua reisafstand en faciliteiten ongunstige - vergaderlocatie vast te stellen. Moet een bestuurder lijfelijk bij de vergadering aanwezig zijn? Wat is hierover wettelijk geregeld?

De wetgever heeft dit soort praktische zaken niet geregeld. De OR en de bestuurder dienen in gezamenlijk overleg tot een goede vergaderstructuur te komen. In de meest recente versie van het SER-Voorbeeldreglement ondernemingsraden is (bij de aantekening over het vergaderquorum) de volgende bepaling opgenomen: In het reglement kan nader worden omschreven wat onder ‘aanwezigheid’ mede kan worden verstaan. Het is denkbaar hier een ruimere invulling aan te geven, onder andere door de huidige mogelijkheden van werken op afstand, conference call, videoverbinding, elektronisch discussieplatform en dergelijke.
In lijn daarmee is het niet onmogelijk dat een bestuurder ‘op afstand’ deelneemt aan de overlegvergaderingen. Dit vormt wellicht niet de meest ideale werkwijze, maar biedt wel een praktische oplossing.


Meer voorbeeldvragen


powered by sitecore