Welk risico loopt een onderneming die geen OR instelt?

Welk risico loopt een onderneming met 50 of meer werknemers die weigert een OR in te stellen en is er een instantie die hier toezicht op houdt?

De WOR kent geen sancties of boetes indien er geen OR wordt opgericht. Evenmin is er een instantie die hier toezicht op houdt. Iedere belanghebbende, zoals een medewerker van de onderneming of een vakbond, kan echter een procedure starten bij de kantonrechter om de ondernemer te bewegen een OR in te stellen. De ondernemer kan van de kantonrechter een termijn opgelegd krijgen waarin hij zijn OR moet instellen op straffe van een dwangsom. Een ondernemer die ook dan nog weigert, maakt zich schuldig aan een economisch delict.


Meer voorbeeldvragen


powered by sitecore