Is een verhuizing van een onderneming adviesplichtig?

Ja, aan de OR komt bij een wijziging van de plaats waar de werkzaamheden van de onderneming verricht worden adviesrecht toe op grond van artikel 25, lid 1, onder f, van de WOR.
Dat geldt ook bij een gedeeltelijke verhuizing van de werkzaamheden of een tijdelijke verplaatsing van het personeel. Als het besluit van de ondernemer niet of niet geheel conform het advies van de OR is, kan de OR binnen een maand beroep instellen bij de Ondernemingskamer (artikel 26 WOR).


Meer voorbeeldvragen


powered by sitecore