Mag een verkiezing kort worden uitgesteld in verband met onregelmatigheden in de voorbereiding?

Bij het indienen van de kandidatenlijsten voor de OR-verkiezingen zijn onregelmatigheden geconstateerd. De OR is van plan om de lijst met verkiesbare personen een extra week open te stellen en daarna de verkiezingen alsnog te houden. Is dat wettelijk toegestaan?

Verkiezingen voor een OR zijn geen vrijblijvende aangelegenheid. Indien er aan een verkiezing onregelmatigheden kleven kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de uitslag en zelfs naar de rechter gaan. Het is dus zaak dat verkiezingen goed en zorgvuldig verlopen. Het is daarom beter om tijdig (voorafgaand aan de verkiezingen) te constateren dat zaken niet goed zijn gelopen en maatregelen te nemen om een en ander te herstellen, dan de verkiezingen door te laten gaan en achteraf voor een voldongen feit te staan. Daarom lijkt het verstandig om de verkiezingen een korte periode uit te stellen en iedereen de gelegenheid te bieden alsnog op een correcte wijze kandidatenlijsten in te dienen. De wet verzet zich daar niet tegen. Wel moet worden gecontroleerd of het OR-reglement dit niet verbiedt.

Het is van belang de reden van het uitstel binnen de organisatie goed te communiceren, alsmede helder aan te geven wat inhoudelijk van de (opnieuw) in te dienen kandidatenlijsten verwacht wordt. Daarover mogen in de organisatie geen onduidelijkheden ontstaan die op zichzelf weer aanleiding zouden kunnen vormen voor bezwaren. Voor zover die er al niet is, is het aan te bevelen een verkiezingscommissie in te stellen die de gehele organisatie van de verkiezingen organiseert en uitvoert. Deze commissie bestaat bij voorkeur uit personen die niet zelf een belang hebben bij de verkiezingen (bijvoorbeeld omdat zij zelf kandidaat zijn), zodat sprake is van onafhankelijkheid. Dat maakt de mate van acceptatie van de verkiezingsuitslag groter.

Er is een uitspraak van de bedrijfscommissie uit 2012 waarin eveneens sprake was van onregelmatigheden. In die kwestie kwamen de onregelmatigheden pas na de verkiezingen aan het licht en is geadviseerd de verkiezingen opnieuw te doen.


Meer voorbeeldvragen


powered by sitecore