Jaarverslag Bedrijfscommissies 2017

Bedrijfscommissie voor de marktsectoren

De bedrijfscommissie: uw hulp bij medezeggenschap

Via deze webpagina’s brengen de Bedrijfscommissies Markt I en Markt II gezamenlijk verslag uit van hun werkzaamheden in 2017. De bedrijfscommissies zijn door de Sociaal-Economische Raad (SER) ingesteld en hebben als belangrijkste taak het bemiddelen in geval van conflicten rondom medezeggenschap. Daarnaast geven de bedrijfscommissies voorlichting over medezeggenschap, onder meer via een (online) vraagbaak. Bedrijfscommissie Markt I is ingesteld voor ondernemingen in de commerciële sectoren. Bedrijfscommissie Markt II is ingesteld voor ondernemingen in de sectoren zorg en welzijn, alsmede de sectoren op het gebied van sociale, culturele en maatschappelijke voorzieningen.

 
Bedrijfscommissie Markt 1    Bedrijfscommissie Markt 2

Vraagbaak    Registratie

Kwaliteitsverbetering    Communicatie
powered by sitecore