Kwaliteitsverbetering

Sinds 2016 werken de bedrijfscommissies aan verbetering van de dienstverlening aan ondernemingsraden en bestuurders. Aanleiding voor de wijzigingen waren gesprekken met stakeholders en feedback van partijen bij bemiddelingszaken. De bedrijfscommissies bieden als gevolg daarvan meer maatwerk aan en zijn efficiënter gaan werken, waardoor zaken sneller behandeld worden. De verbeteringen zijn in 2017 geëvalueerd. De bedrijfscommissies constateren dat de nieuwe werkwijze in de praktijk goed uitpakt en dat deze wordt gewaardeerd door de partijen in bemiddelingszaken.

Het gaat om onder meer de volgende veranderingen. De omvang van de commissies die bemiddelingszaken behandelen is teruggebracht naar drie personen, waardoor het makkelijker is bemiddelingszaken te plannen. Ook houden de bedrijfscommissies niet meer strikt vast aan het jaarrooster met zittingsdagen. Dit heeft als voordeel dat zaken sneller op zitting kunnen komen. Ook wordt meer dan voorheen bij de samenstelling van een geschillencommissie rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van de voorgelegde kwestie. Dit betekent bijvoorbeeld dat de leden van een bemiddelingscommissie vaker worden geselecteerd op specifieke kennis van de sector waar het geschil zich afspeelt, en van bepaalde wet- en regelgeving, cao’s of bemiddelingsvaardigheden. Deze maatregelen hebben de kwaliteit van de dienstverlening vergroot.

Een andere wijziging is de mogelijkheid om een spoedaanvraag in te dienen. Bij een aantoonbaar spoedeisende situatie zal de bedrijfscommissie een kwestie versneld behandelen. Daarbij zal de bedrijfscommissie bij een spoedeisend verzoek zo nodig afwijken van de reguliere werkwijze. Daarnaast kan een bemiddelingszitting nu ook op locatie bij de betreffende onderneming plaatsvinden, indien de omstandigheden daar om vragen. In de evaluatieperiode hebben deze situaties zich nog niet voorgedaan.

powered by sitecore