Vraagbaak

Naast verzoeken om bemiddeling kan men bij de bedrijfscommissie ook terecht met vragen over medezeggenschap, de uitvoering en toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de werkwijze van de bedrijfscommissies. Dit kan zowel telefonisch (070 3499 561) als via het vragenformulier op de website van de bedrijfscommissie. Het betreft een eerstelijnsbeantwoording van algemene vragen over medezeggenschap en de WOR. De bedrijfscommissie geeft daarbij geen advies, maar feitelijke uitleg. In 2017 werden in totaal 277 vragen gesteld aan de bedrijfscommissies.

De vragen worden door het secretariaat van de bedrijfscommissies beantwoord en gaan over verschillende onderwerpen, zoals het instellen van een ondernemingsraad, instemmingsplichtige besluiten en de uitleg van diverse begrippen en bepalingen uit de WOR.

Voorbeelden van in 2017 aan de Vraagbaak voorgelegde vragen over medezeggenschap en de antwoorden daarop:


Vraagbaak, stel hier uw vraag

powered by sitecore