Telt de directeur mee voor het aantal in de organisatie werkzame personen?

Als de directeur degene is die rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent in de onderneming (dus bij de dagelijkse leiding van de arbeid niemand boven zich heeft), dan is hij of zij aan te merken als de bestuurder in de zin van de WOR, en telt hij niet mee als in de onderneming werkzame persoon (artikel 1, lid 4 WOR).

Als er minder dan 50 in de onderneming werkzame personen zijn, kan de ondernemer een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen. Een PVT is verplicht als er tenminste 10, maar minder dan 50 werkzame personen in de onderneming zijn én een meerderheid van de werknemers om de instelling van de PVT verzoekt. Als er geen PVT is ingesteld bij tenminste 10, maar minder dan 50 werkzame personen, dan is de ondernemer verplicht tenminste tweemaal per kalenderjaar een personeelsvergadering te houden.


Meer voorgelegde vragen, bekijk alle vragen

Wet op de ondernemingsraden

powered by sitecore