Kan het OR reglement tijdens het verkiezingsproces worden aangepast en van kracht worden?

Wijzigingen in het reglement van de OR van de spelregels van de OR-verkiezingen kunnen niet tijdens die verkiezingen van kracht worden. Dus als de verkiezingsprocedure al is begonnen, gelden eventuele wijzigen die betrekking hebben op die verkiezingen pas voor de eerstvolgende reguliere OR-verkiezingen.

Als de regels van het spel worden gewijzigd nadat het spel al is begonnen, is dat vragen om problemen. Immers, verkiezingen voor een ondernemingsraad zijn geen vrijblijvende aangelegenheid. Indien er aan een verkiezing onregelmatigheden kleven, kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de uitslag en zelfs naar de rechter gaan. Het is dus zaak dat verkiezingen goed en zorgvuldig verlopen.

De suggestie van de vraagsteller om met een eventuele wijziging van de zittingstermijn te wachten tot na de verkiezing is verstandig. Het verdient overigens aanbeveling om bij belangrijke besluiten (zoals een besluit tot wijziging van het reglement) uit te gaan van een gekwalificeerde meerderheid van de OR-leden die aanwezig dienen te zijn in de vergadering waarin daarover gestemd wordt, zie artikel 23, lid 3 van het SER-Voorbeeldreglement ondernemingsraden.
OR’en kunnen makkelijk een reglement op maat maken met een gratis digitale tool die de SER heeft laten maken.


Meer voorgelegde vragen, bekijk alle vragen

Wet op de ondernemingsraden

powered by sitecore