Mag een OR in zijn huishoudelijk reglement opnemen dat OR-leden tussentijds mogen instromen bij openstaande vacatures in de OR?

Volgens artikel 10 WOR moet de OR in zijn reglement nadere regels stellen over de kandidaatstelling, de inrichting van de verkiezingen, de vaststelling van de uitslag daarvan en de vervulling van tussentijdse vacatures.

Als er meer kandidaten zijn dan vacante OR-zetels dient de hele verkiezingsprocedure doorlopen te worden, inclusief het houden van de verkiezing. Maar als er minder kandidaten zijn dan vacante zetels (de situatie waarvoor u een minder langdurig en omslachtig proces wenst), biedt artikel 9 van het SER-Voorbeeldreglement Ondernemingsraden een korte(re) route waarin geen verkiezing plaatsvindt.
OR’en kunnen makkelijk een reglement op maat maken met een gratis digitale tool die de SER heeft laten maken.


Meer voorgelegde vragen, bekijk alle vragen

Wet op de ondernemingsraden

powered by sitecore