Registratie

Bij de wetswijziging van 1990 is de goedkeuring van de te registeren OR-reglementen vervallen.
Bij de wetswijziging van juli 2013 is de wettelijk verplichte registratie van het (voorlopig) reglement en jaarverslag komen te vervallen.
Wat nog wel wettelijk verplicht is, is de registratie van. 

  • het schriftelijke besluit van de ondernemer om vrijwillig een ondernemingsraad (OR) in te stellen alsmede het schriftelijke besluit tot opheffing daarvan (art. 5a, lid 2 WOR);
  • de ondernemingsovereenkomst, waarin extra bevoegdheden aan de OR zijn toegekend (art. 32, lid 2 WOR);

Naast deze wettelijke verplichtingen kunnen medezeggenschapsorganen (voorlopige) reglementen en jaarverslagen vrijwillig ter registratie bij de bedrijfscommissie (blijven) indienen.

Hoe te registreren? 
U kunt het reglement, jaarverslag of andere documenten registreren bij de BC Markt I of BC Markt II door gebruik te maken van dit registratieformulier
Indien u vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat. Ook kunt u het desbetreffende document per post en/of per mail naar de BC’s sturen. Na ontvangst daarvan stuurt het secretariaat u een ontvangstbevestiging. 

powered by sitecore