WOR

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt over het instellen van een ondernemingsraad (OR) dan wel personeelvertegenwoordiging (PVT) het volgende: 

  • Bij ondernemingen waarin in de regel ten minste 50 personen werken, is de ondernemer verplicht een OR in te stellen (artikel 2 WOR).
  • Bij ondernemingen met minder dan 50 werknemers is het mogelijk een PVT in te stellen (artikel 35c en artikel 35d WOR).
    Een ondernemer kan dat vrijwillig doen; bij een onderneming met tien of meer werknemers is hij daartoe verplicht als een meerderheid van de werknemers daarom vraagt.

 

powered by sitecore