Reglement van de PVT

Het is niet verplicht voor de pesoneelsvertegenwoordiging (PVT) een reglement te maken, ongeacht of die PVT vrijwillig of verplicht is ingesteld. Toch kan het verstandig zijn voor zowel de verkiezingen als voor de werkwijze van de PVT bepaalde regels op te stellen.

De SER heeft daarom de Leidraad Personeelsvertegenwoordiging opgesteld, waarin aan PVTen en ondernemers suggesties voor regels met betrekking tot de PVT worden aangereikt. Daarnaast bevat de Leidraad relevante informatie voor PVTen en ondernemers.

 

powered by sitecore