Verplichting tot instellen ondernemingsraad

Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet de onderneming een OR (or) instellen als er ten minste 50 personen werkzaam zijn.
De wet bepaalt dat deze verplichting geldt “in het belang van het goed functioneren van die onderneming in al haar doelstellingen” en “ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen”.
powered by sitecore