Wet op de ondernemingsraden (WOR)

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen in Nederland. Het begrip onderneming is in de WOR overigens heel breed omschreven. Het gaat om een groep mensen die samenwerken in loondienst, waarbij de groep naar buiten toe optreedt als zelfstandige eenheid. Onder het begrip valt bijvoorbeeld een filiaal, een verkoopkantoor, een ziekenhuis, een orkest. De eerste WOR kwam in 1950 tot stand en de wet is sindsdien vele malen gewijzigd.
powered by sitecore