Geschil tussen Ondernemingsraad en Onderneming? Voor vragen en bemiddeling: de Bedrijfscommissie

 

Wat doet de Bedrijfscommissie?

De Bedrijfscommissies voor de marktsectoren zijn door de SER ingesteld om te bemiddelen bij geschillen over medezeggenschap. Ook geven de commissies voorlichting over medezeggenschap. Lees meer

In welke situaties bemiddelt de Bedrijfscommissie?

De Bedrijfscommissie bemiddelt bij alle geschillen op het gebied van medezeggenschap. Voorbeelden van behandelde geschillen vindt u op de trefwoordenlijst met bemiddelingsadviezen. Lees meer

Waarom bemiddeling door de Bedrijfscommissie?

De bedrijfscommissie bemiddelt om partijen gezamenlijk tot een oplossing te begeleiden. Dat levert niet alleen een concreet resultaat op maar vaak ook een perspectief voor verbetering van de onderlinge verhoudingen. Lees meer

Wie kan de Bedrijfscommissie inschakelen?

Iedereen die bij een conflict over medezeggenschap betrokken is. Dat kan de OR, een bestuurder, een individuele werknemer zijn, maar ook bijvoorbeeld een vakbond. Lees meer

powered by sitecore