Samenvattingen bemiddelingsverzoeken / bemiddelingsadviezen

De belangrijkste taak van de bedrijfscommissie is desgevraagd (bij schriftelijk verzoek) tussen partijen te bemiddelen bij een geschil dat is te herleiden op de WOR (Wet op de ondernemingsraden).
De bedrijfscommissie brengt doorgaans een bemiddelingsadvies uit aan partijen.
De inhoud van het advies is niet openbaar. Om inzage te verlenen in de variatie aan onderwerpen waarin bemiddeling wordt verzocht en de aard van de verstrekte adviezen, zijn in het hiernavolgende geanonimiseerde samenvattingen van adviezen van de Bedrijfscommissies Markt I en Markt II opgenomen.
U kunt hierbij specifiek zoeken met behulp van de trefwoordenlijst en/of met de zoekfunctie. Maakt u gebruik van de zoekfunctie, dan ziet u in de resultatenlijst bij de rubriek publicaties de gevonden adviezen. 

 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. De geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore